Renovatie huurwoningen

Uw huurwoningen renoveren? KramerKraakman regelt het voor u! Renovatie is een belangrijk onderdeel van het beheer van uw huurwoningen. Het zorgt voor tevreden huurders, een betere uitstraling en een hogere waarde van uw vastgoed. Maar het is ook een complex en tijdrovend proces, waarbij u veel partijen moet aansturen en informeren. Hoe fijn zou het zijn als u dit helemaal uit handen kunt geven aan een betrouwbare partner?

De geschikte partij voor u!

Dat is precies wat KramerKraakman voor u kan doen. Wij zijn gespecialiseerd in het coördineren van renovatieprojecten voor huurwoningen. Wij nemen u alle zorgen uit handen, van het eerste advies tot de laatste oplevering. Wij zorgen voor:

• Een efficiënt en kwalitatief renovatieplan, afgestemd op uw wensen en budget
• Een heldere communicatie met alle betrokkenen, zoals aannemers, showrooms en huurders
• Een nauwkeurige controle en toezicht op de uitvoering en de kosten van de renovatie
• Een tevreden oplevering, waarbij alle werkzaamheden zijn afgerond en alle afspraken zijn nagekomen

ontwikkeling (wit)

Werkwijze

Hoe werken wij? Wij beginnen met een inventarisatie van uw renovatiebehoefte. We bekijken samen met u wat er gerenoveerd moet worden en hoe we dat zo efficiënt mogelijk kunnen doen. Vervolgens gaan we aan de slag met de voorbereiding. We maken afspraken met de aannemer en de showrooms voor de keuze van de materialen en de planning van de werkzaamheden. We bezoeken alle woningen om de huidige staat op te nemen en de benodigde maten in te meten. We leggen alles vast in een overzichtelijk dossier.

Het is uiteraard van groot belang dat de huurders van alle werkzaamheden op de hoogte worden gehouden. Hiervoor kunnen we een informatieavond organiseren. Ook gaan we tijdens de opname met alle huurders in gesprek om te inventariseren van welke mogelijkheden zij gebruik willen maken. We leggen hen uit wat de keuzes zijn, leggen deze direct vast en vertellen hen wat het vervolgtraject is wat ze kunnen verwachten. Meer informatie over onze begeleiding van huurders vindt u onder het kopje huurdersbegeleiding.

Daarna start de uitvoering van de renovatie. We zijn het aanspreekpunt voor alle partijen en houden u op de hoogte van de voortgang. We controleren of alles volgens afspraak wordt gedaan en of de kwaliteit voldoet aan de eisen. We bewaken het budget en de planning en lossen eventuele problemen snel op.

Tot slot leveren we de renovatie op. We controleren of alle werkzaamheden zijn afgerond en of de huurders tevreden zijn. We maken een eindrapportage, waarin we alle resultaten en kosten verantwoorden. We evalueren het project met u en bespreken eventuele verbeterpunten voor de toekomst.

Contact met ons opnemen?

Wij gaan graag met u in gesprek wat we voor u kunnen betekenen in het ontwerptraject. Wilt u het complete pakket of alleen bepaalde onderdelen? We willen u graag van dienst zijn op de manier zoals past bij uw bedrijf.

Een greep uit onze opdracht-gevers