Een andere kijk op huisvesting!

Een belangrijk onderdeel van KramerKraakman is de advisering rondom uw gebouw(en) en ondersteunende diensten. Wij maken gebruik van een andere kijk op huisvesting, door de focus te leggen op het gebruik van het pand.

Onze kracht is dat wij eerst kijken naar uw core business en van daaruit advies geven over zowel gebouwbeheer als vastgoedbeheer. Op deze manier wordt alles één geheel zodat de processen kunnen worden geoptimaliseerd. Het doel is dat de core business optimaal kan renderen en dat de werkzaamheden zowel prettig als veilig uitgevoerd kunnen worden. Hieromheen dienen het pand en de ondersteunende diensten aan te sluiten. Dit klinkt niet alleen als een leuke theorie, maar het is ook mogelijk! Daarom heeft KramerKraakman de kennis van bouwkunde en facilitair management met elkaar verenigd, zodat wij u van het juiste advies kunnen voorzien.

Om te komen tot het juiste advies brengen we eerst samen met u de core business in kaart en kijken we naar uw toekomstplannen. Het gaat om uw organisatie, uw wensen en uw toekomstvisie. Van daaruit maken we een advies hoe het gebouw en alle ondersteunende diensten de core business optimaal kunnen ondersteunen. 

Een efficiency op huisvesting  is geen efficiency als het de core business niet optimaal ondersteunt. Zo kan iets wat een bezuiniging is in de ondersteunende processen juist geld kosten voor de core business. Het is van belang om naar de processen in het geheel te kijken en te zien hoe iets doorwerkt op andere onderdelen. Op deze manier kan er gestreefd worden naar optimale processen met een maximaal rendement. Hierin nemen we ook het welbevinden van het personeel mee, zodat men zich veilig voelt en plezier kan werken. Een hoog personeelstevredenheid zorgt namelijk voor een hogere productie en minder ziekteverzuim.

Wij zijn open en transparant in de communicatie naar onze opdrachtgevers toe. Door het creëren van een duidelijk en een realistisch beeld komt u niet voor onverwachtheden te staan!

 

De bovenstaande theorie is grafisch weergegeven, in de X-theorie van KramerKraakman. De kracht van deze theorie is ontstaan vanuit onze ervaring in de praktijk. Wij gaan altijd op zoek naar het ideale punt voor uw organisatie, het punt waarop de ondersteunende diensten en de omstandigheden voor het personeel het maximale genereren voor uw core business.

Contact met ons opnemen?

In al onze adviezen willen we open en transparant zijn, met persoonlijke aandacht voor u. Wij vinden het belangrijk om pragmatisch, realistisch en duidelijk te zijn en zetten een goede service altijd voorop.