Een andere kijk op huisvesting!

Een andere kijk op huisvesting!

Een belangrijk onderdeel van KramerKraakman is advisering rondom uw gebouw(en) en ondersteunende diensten. Wij hebben een andere kijk op huisvesting, door uit te gaan van het gebruik.

Gebouwbeheer en facilitair beheer worden vaak los van elkaar gezien. Hierbij gaat men ervan uit dat gebouwbeheer alles omvat wat met de schil van het gebouw te maken heeft en facilitair beheer wordt met name gekoppeld aan ondersteunende diensten zoals de schoonmaak van het gebouw, etc. Deze onderdelen worden dan los van elkaar geregeld en ook nog eens los van het gebruik van het gebouw.

Onze kracht is dat wij eerst kijken naar uw core business en van daaruit advies geven over zowel gebouwbeheer als facilitair beheer. Op deze manier wordt alles één geheel zodat de processen kunnen worden geoptimaliseerd. Het doel is dat de core business optimaal kan renderen en dat iedereen zich prettig en veilig voelt. Hieromheen dienen het pand (de schil) en de ondersteunende diensten aan te sluiten. Dit klinkt niet alleen als een leuke theorie, maar het is ook mogelijk! Daarom heeft KramerKraakman de kennis van bouwkunde en facilitair management met elkaar verenigd, zodat wij u van het juiste advies kunnen voorzien.

Om te komen tot het juiste advies brengen we eerst samen met u de core business in kaart en kijken we naar uw toekomstplannen. Het gaat om uw organisatie, uw wensen en uw toekomstvisie. Van daaruit maken we een advies hoe het gebouw en alle ondersteunende diensten de core business optimaal kunnen ondersteunen.
Een efficiency op bijvoorbeeld facilitaire diensten is geen efficiency als het de core business niet optimaal ondersteunt. Zo kan iets wat een bezuiniging is in de ondersteunende processen juist geld kosten voor de core business. Dat is uiteraard niet de bedoeling en daarom vinden we het zo belangrijk om alles in zijn geheel te bekijken en te zien hoe iets doorwerkt op de andere onderdelen, om zo te komen tot een optimaal proces en maximaal rendement. Hierin nemen we ook het welbevinden van het personeel mee. Wanneer dit goed is, zal de productie hoger zijn, voelt men zich veilig en zullen er minder ziekmeldingen zijn.

Bovenstaande theorie hebben we ook grafisch uitgewerkt om het verder te verduidelijken. We noemen dit de x-theorie van KramerKraakman. De kracht van deze theorie is dat deze is ontstaan vanuit de ervaring in de praktijk. We gaan altijd op zoek naar het ideale punt, het punt waarop de ondersteunende diensten en de omstandigheden voor het personeel het maximale opbrengen voor de core business.

In al onze adviezen willen we open en transparant zijn, met persoonlijke aandacht voor u. Wij vinden het belangrijk om pragmatisch, realistisch en duidelijk te zijn en zetten een goede service altijd voorop.