Door onze ervaring op zowel huisvesting als bouwkundig gebied, kunnen wij een breed pakket aan diensten rondom vastgoed aanbieden. Doordat wij samenwerken met diverse bedrijven beschikken wij over veel uiteenlopende opdrachten rondom vastgoed. Onze sterkte is dat wij zeer flexibel zijn en geen moeilijkheden uit de weg gaan.

Wat bieden wij aan?

Projectmanagement

Bij projectmanagement gaat het om het aansturen en het beheersen van een project. Het is belangrijk hoe het project wordt georganiseerd, voorbereid, gepland, begroot, uitgevoerd en afgerond. Dit is namelijk van invloed voor uw belanghebbende partij(en). Door een slimme werkwijze kan het bereik van uw doelgroepen worden vergroot, uw samenwerking met verschillende partijen worden verbeterd en het effect van het project worden geoptimaliseerd. Wij ondersteunen u graag bij het gehele traject van A tot en met Z.

project (wit)
Projectmanagement

Verhuismanagement

Bij een goed verlopende verhuizing speelt voorbereiding een grote rol. Het uitgangspunt is om zo min mogelijk hinder te veroorzaken voor de betrokkenen. Daarnaast is het van belang dat de gebruikers zich weer snel thuis voelen. Aan de hand van een uitgebreid draaiboek, met de daarbij benodigde checklists, planning en begroting, houden wij overzicht over het gehele traject. Door dit overzicht kunnen wij een goede controle uitvoeren tijdens de verhuizing.

verhuismanagement
Verhuismanagement

(Ver)bouwmanagement

Bij het bouwen en verbouwen van een pand zijn er verschillende onderdelen waar rekening mee gehouden moet worden. Wij kunnen door middel van een totaaloverzicht gemakkelijk de controle behouden over al uw facetten. Denk hierbij aan het coördinatie van bouwwerkzaamheden, de kostenbewaking, de planning, het energie en de veiligheid, de kwaliteit en het inrichting van uw pand. Graag stellen gezamenlijk een pakket op die voldoet aan al uw wensen.

(Ver)bouwbegeleiding

Begeleiding ontwerp en inrichting

Wij denken graag met u mee voor en tijdens het traject over het ontwerp en de inrichting. Wij bieden u het ontwerp en de inrichting aan met bijhorende 3D afbeeldingen en video’s. Daarnaast kunnen we de coördinatie van alle werkzaamheden doen die nodig zijn bij de inrichting van een pand. Onze benaderwijze is het denken vanuit de (toekomstige) gebruiker. Door onze ruime ervaring kunnen wij een goed beeld creëren van de van wensen de (potentiële)gebruikers.

ontwerp
Begeleiding ontwerp en inrichting

Een andere kijk op huisvesting!

Advies

Een belangrijk onderdeel van KramerKraakman is de advisering rondom uw gebouw(en) en ondersteunende diensten. Wij maken gebruik van een andere kijk op huisvesting, door de focus te leggen op het gebruik van het pand.

Onze kracht is dat wij eerst kijken naar uw core business en van daaruit advies geven over zowel gebouwbeheer als vastgoedbeheer. Op deze manier wordt alles één geheel zodat de processen kunnen worden geoptimaliseerd. Het doel is dat de core business optimaal kan renderen en dat de werkzaamheden zowel prettig als veilig uitgevoerd kunnen worden. Hieromheen dienen het pand en de ondersteunende diensten aan te sluiten. Dit klinkt niet alleen als een leuke theorie, maar het is ook mogelijk! Daarom heeft KramerKraakman de kennis van bouwkunde en facilitair management met elkaar verenigd, zodat wij u van het juiste advies kunnen voorzien.

Om te komen tot het juiste advies brengen we eerst samen met u de core business in kaart en kijken we naar uw toekomstplannen. Het gaat om uw organisatie, uw wensen en uw toekomstvisie. Van daaruit maken we een advies hoe het gebouw en alle ondersteunende diensten de core business optimaal kunnen ondersteunen. 

Een efficiency op huisvesting  is geen efficiency als het de core business niet optimaal ondersteunt. Zo kan iets wat een bezuiniging is in de ondersteunende processen juist geld kosten voor de core business. Het is van belang om naar de processen in het geheel te kijken en te zien hoe iets doorwerkt op andere onderdelen. Op deze manier kan er gestreefd worden naar optimale processen met een maximaal rendement. Hierin nemen we ook het welbevinden van het personeel mee, zodat men zich veilig voelt en plezier kan werken. Een hoog personeelstevredenheid zorgt namelijk voor een hogere productie en minder ziekteverzuim.

Wij zijn open en transparant in de communicatie naar onze opdrachtgevers toe. Door het creëren van een duidelijk en een realistisch beeld komt u niet voor onverwachtheden te staan!

 

De bovenstaande theorie is grafisch weergegeven, in de X-theorie van KramerKraakman. De kracht van deze theorie is ontstaan vanuit onze ervaring in de praktijk. Wij gaan altijd op zoek naar het ideale punt voor uw organisatie, het punt waarop de ondersteunende diensten en de omstandigheden voor het personeel het maximale genereren voor uw core business.

Contact met ons opnemen?

In al onze adviezen willen we open en transparant zijn, met persoonlijke aandacht voor u. Wij vinden het belangrijk om pragmatisch, realistisch en duidelijk te zijn en zetten een goede service altijd voorop.