Prefab woningen om tekort huurwoningen te bestrijden

  • Berichtcategorie:Nieuws / Woningen

Texel zet als eerste gemeente in Nederland op grote schaal prefabwoningen neer om het ergste tekort aan sociale huurwoningen te lenigen. In het najaar rollen de eerste van in totaal 100 huizen van de band die binnen één dag op locatie kunnen worden opgebouwd. Meer corporaties overwegen deze stap, signaleert de koepelorganisatie Aedes.

Bron: AD

Het is illustratief voor de krapte op de Texelse woningmarkt: op een inwonersaantal van amper 14.000 staan liefst 1400 mensen op de wachtlijst voor een sociale huurwoning.

Pogingen om huurders te laten verhuizen, bijvoorbeeld naar Den Helder, liepen op niets uit. Voor een andere oplossing, permanente nieuwbouw, was de gemeente niet te porren, vertelt de directeur van de woningbouwvereniging Woontij, Jan van Andel. ,,De gemeente wil het eiland niet volbouwen met woningen die gezien de vergrijzing over een jaar of twintig wellicht helemaal niet meer nodig zijn.”

Bijna ten einde raad kwam de Texelse corporatie op een innovatieve oplossing: het plaatsen van tijdelijke woningen. Honderd komen er in totaal, van zo’n 65 vierkante meter per stuk, en afgeleverd als soort Ikea-bouwpakketten. De onderdelen worden in de fabriek op maat gemaakt, vervolgens op locatie afgeleverd, waarna ze alleen nog even in elkaar geklikt hoeven te worden.

,,Ze hebben veelal het imago van zeecontainers, maar ze zien er heel modern uit en ze zijn van goede kwaliteit”, benadrukt Van Andel van Woontij. Ze krijgen zelfs zonnepanelen en extra energie wordt opgevangen. Texel denkt hiermee niet alleen de lange wachtlijsten voor de sociale huursector enigszins terug te kunnen dringen, ook denkt het eiland de arbeidsmarkt een handje te helpen. Op Texel zijn er maar liefst 700 vacatures. ,,Dit maakt Texel meteen interessanter als woonplek”, denkt Van Andel.

De voordelen zijn volgens Van Andel legio: de huizen zijn snel te bouwen, de bouwkosten zijn laag, ze zijn flexibel en dus in de toekomst te verplaatsen naar andere gemeenten en de onderdelen zijn volledig recyclebaar.

,,Het productieproces neemt amper acht weken in beslag en ze kunnen binnen een dag in elkaar gezet worden”, voegt Josephine Antonissen van PlekVoor eraan toe. Het Utrechtse bedrijf is leverancier van 23 van de honderd tijdelijke woningen.

Volgens Antonissen is Texel de eerste die dit op grote schaal uitvoert, maar overwegen meer woningbouwcorporaties deze stap. Ook de leverancier van de overige 77 huizen, het Belgische bedrijf Skilpod, is in onderhandeling met verschillende woningbouwverenigingen in ons land.

,,We spreken momenteel met vijf corporaties”, zegt de Belgische ingenieur Filip Timmermans van het bedrijf. In welke gemeenten en om wat voor projecten het gaat, wil hij niet zeggen. Volgens hem hangt de groeiende interesse nauw samen met het nijpend tekort aan betaalbare woningen in ons land en geven corporaties in krimpregio’s de voorkeur aan tijdelijke woningen.

Kleine schaal

Woordvoerder Tonny Dijkhuizen van de koepelorganisaties Aedes bevestigt dat meer corporaties met tijdelijke woningen bezig zijn of zich erop oriënteren. Als voorbeeld haalt hij een project aan in Amsterdam waar een wooncomplex is verrezen met 81 kleine woonunits. Bij de woningcorporatie Huis & Erf in Schijndel ging het op een klein initiatief: daar zijn zes verplaatsbare woningen neergezet.

Corporatie Wonen Limburg heeft in America, Weert en Panningen al zo’n 50 tijdelijke woningen laten plaatsen, alleen bestemd voor mensen die voor een korte periode een huis nodig hebben. Verder zouden steden als Haarlem, Dordrecht, Eindhoven, Enschede zich oriënteren op tijdelijke huizen.

,,Zeker in steden en dorpen met een groot tekort aan betaalbare huurwoningen is dit een hele goede oplossing. Woningcorporaties kunnen ze inzetten voor veel verschillende doelgroepen: van starters, studenten, spoedzoekers tot statushouders”, zegt de zegsman van Aedes.

Duurzamer

Texel mag dan de eerste zijn die op grotere schaal tijdelijke huizen neerzet, volgens bouwexpert Petran van Heel van ABN Amro zullen binnen afzienbare tijd meer partijen volgen. ,,Niet alleen woningcorporaties zijn hiermee bezig. Ook een aantal grotere bouwers verdiept zich hierin. Het is hét antwoord op het chronisch tekort aan woningen. Niet alleen van huurwoningen maar ook van woningen op de koopmarkt en in de vrije sector.”

Het lost volgens hem ook nog een ander probleem op: het tekort aan arbeidskrachten zoals metselaars. Want die zijn niet nodig bij prefab bouw. ,,Bovendien springt het in op de behoefte van mensen om duurzamer te gaan leven. Dit zal de komende jaren een flinke groeispurt maken.”

Bron: AD.nl